Siewert och Kersti kollar pumparna

Siewert inne i butiken

Kersti framför macken

Lite historia om BP macken i Björkfors

I år är det 69 år sedan BP macken uppfördes. 1955 byggdes den av Simon och Eina Carlsson, som senare kom att bli mina (Siewerts) svärföräldrar, när jag gifte mig med Kersti. Snart är det 60-års jubileum!

Det var dåvarande Landsfiskalen i Kisa, Gösta Wikström, som besiktigade macken tillsammans med Brandchefen i Norra Kinda Kommun, Rune Johansson.

Förrättningskostnad: 15 kr
Reskostnad med taxi: 33 kr
Stämpelavgift: 3 kr
Protokollavgift: 1:30 kr

Byggnaden levererades av Gullringshus till ett pris av 2.860 kr.

Försäljningen på den tiden bestod bland annat av bensin, oljor, reservdelar samt godis. Bensinen kostade då 62 öre per liter och 1 l olja 2:25 kr.

Verksamheten pågick fram till 1982, då försäljningen upphörde.

År 2001, 15/9, återinvigdes BP Nostalgimack av Ordf. i Kinda Kultur- och Fritidsnämd, Torbjörn Gustavsson, Kisa.

Svenska BP grundades år 1922.